Categories
News

จัดฟันบางนา: ผลที่ตามมาหลังจาก “ถอนฟันคุด”

จัดฟันบางนา: ผลที่ตามมาหลังจาก “ถอนฟันคุด” อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า สุขภาพช่องปาก เป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆในช่องปากได้ในระดับหนึ่ง แต่สำหรับบางโรคที่เกิดขึ้นในช่องปากและฟันอาจจะไม่ได้มาจากการดูแลสุขภาพช่องปากไม่ได้ แต่เกิดจากความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องปากได้

Categories
News

การจัดฟันเด็ก มีกี่แบบ

การจัดฟันเด็ก มีกี่แบบ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยแก้ไขปัญหารูปร่างฟันและลักษณะของฟันที่ขึ้นผิดปกติ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มักจะพบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจากเด็กๆหลายคนชื่นชอบการรับประทานของหวาน เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดฟันผุ ถ้าหากเด็กดูแลรักษาความสะอาดหรือแปรงฟันไม่สะอาด

Categories
News

จัดฟันเด็ก กับช่วงอายุที่เหมาะสม

จัดฟันเด็ก กับช่วงอายุที่เหมาะสม ผู้ต้องการ จัดฟัน ส่วนใหญ่มักมีลักษณะของฟันที่ผิดปกติมาตั้งแต่เด็ก การจัดฟัน จึงสามารถทำได้ตั้งแต่เด็ก แต่การ จัดฟันในเด็ก ก็มีช่วงอายุที่ต้องพิจารณาในการจัดฟันเช่นกัน เพื่อความเหมาะสมในการจัดฟัน