Categories
News

จัดฟันเด็ก กับช่วงอายุที่เหมาะสม

จัดฟันเด็ก กับช่วงอายุที่เหมาะสม ผู้ต้องการ จัดฟัน ส่วนใหญ่มักมีลักษณะของฟันที่ผิดปกติมาตั้งแต่เด็ก การจัดฟัน จึงสามารถทำได้ตั้งแต่เด็ก แต่การ จัดฟันในเด็ก ก็มีช่วงอายุที่ต้องพิจารณาในการจัดฟันเช่นกัน เพื่อความเหมาะสมในการจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นกระบวนการทางทันตกรรม เพื่อ รักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน การสบฟัน รวมถึงปัญหา ที่เกี่ยวกับขากรรไกร ที่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับใบหน้า เพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจาก ฟันเรียงตัวผิดปกติ และหลีกเลี่ยง การเกิดรอยสึก ของฟันจากการเรียงฟัน หรือการสบฟันที่ไม่เหมาะสม

ช่วงอายุที่เหมาะสมของเด็กในการจัดฟัน
ผู้ปกครองหลายคน อาจจะคิดว่า การจัดฟัน สามารถทำได้ เมื่อเด็กมีฟันแท้ครบหมดแล้ว ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งความจริงแล้ว เด็กสามารถจัดฟันได้ ขณะที่ยังมีฟันน้ำนมอยู่ การจัดฟันในเด็กตั้งแต่ฟันน้ำนม จะทำให้ฟันน้ำนมถูกจัดตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นการวางพื้นที่สำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นมาทดแทนต่อไปได้ โดยเด็กสามารถเริ่มต้นจัดฟันได้ ตั้งแต่อายุ 7 ขวบเป็นต้นไป ซึ่งในช่วงอายุนี้ เป็นระยะที่เด็กมีชุดฟันผสม ระหว่างฟันน้ำนมและฟันแท้

ปัญหาที่เด็กควรจัดฟัน
การจัดฟันในเด็ก สามารถทำได้หากเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ดังนี้

– ลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซ้อน ฟนเก ฟันขึ้นผิดตำแหน่ง
– เด็กที่ไม่สามารถสบฟันได้
– ฟันหรือลักษณะขากรรไกร ดูผิดสัดส่วน
– การพัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยครั้ง
– กัดหรือบดเคี้ยวอาหารได้ลำบาก
– การหายใจทางปาก

ผู้ปกครอง หากพบว่าลูกหลานของท่าน มีปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติและอาการอื่น ๆ เหล่านี้ ควรได้รับการตรวจจากทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อทำการรักษาทางทันตกรรมต่อไป

รูปแบบการจัดฟันในเด็ก

รูปแบบของการจัดฟันในเด็ก ไม่มีความแตกต่างกับของผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การจัดฟันแบบ ติดเครื่องมือ
เป็นวิธีจัดฟัน ที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลาย เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ( Metal ) ซึ่งจะเป็นการจัดฟันโดย การติดเครื่องมือแบบโลหะ ไว้ที่ผิวด้านหน้าของฟัน ใส่ลวดผ่านร่อง Bracket และใช้ยางโอริง ( O-ring ) สีสันสดใส รัดตัวเครื่องมือจัดฟัน ให้ติดกับลวดจัดฟัน ทำให้การจัดฟันติดแน่น และต้องมีการปรับ เครื่องมือทุก ๆ เดือน

การจัดรูปแบบนี้ เป็นการติดเครื่องมือ ที่ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบเป็นมันวาว ทำให้คราบอาหารและ จุลินทรีย์ติดได้ยากกว่า วัสดุชนิดอื่น และยังเป็นการติด ด้านนอกของฟัน จึงทำให้การ ทำความสะอาดได้ง่าย สะดวกขึ้น ราคาไม่แพง ถือว่าเป็น การจัดฟัน ราคาค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าตัวอื่น ระยะเวลาในการจัดฟัน 2 ปีขึ้นไป

2. การจัดฟันแบบ ไม่ติดเครื่องมือ

เป็นการจัดฟัน ด้วย เครื่องมือ การจัดฟันแบบใส ( Invisalign ) ซึ่งมีลักษณะเป็น แผ่นพลาสติกใส รูปร่างเหมือนฟัน ซึ่งสามารถถอดเองได้ง่ายด้วยตนเอง โดยเครื่องมือจัดฟันแบบใส จะถูกผลิตขึ้น เป็นของแต่ละคน โดยเฉพาะ มีหลายชิ้นตลอดการรักษา ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหาฟันของผู้ป่วยแต่ละคน ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่ เครื่องมือจัดฟันแบบใส วันละ ไม่ต่ำกว่า 20 – 22 ชั่วโมง เปลี่ยนชิ้นใหม่ ประมาณ ทุก 2 สัปดาห์

การจัดฟันรูปแบบนี้ จะใช้ ระยะเวลา เฉลี่ยอยู่ที่ 9 – 18 เดือน ( 1 – 2 ปี ) ขึ้นอยู่กับสภาพฟัน และจำนวนชุดเครื่องมือ หากฟันมีปัญหาเล็กน้อย และใช้เครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น อาจใช้เวลาจัดฟัน น้อยกว่า 6 เดือนก็ได้ เรียกได้ว่าใช้เวลาน้อยกว่า การจัดฟัน แบบเครื่องมือโลหะ

การจัดฟัน ในวัยต่าง ๆ

– ในวัยเด็ก : นับตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เป็นระยะที่มีชุดฟันผสม ระหว่างฟันน้ำนมและฟันแท้อยู่ แต่เป็นช่วงที่ฟันหน้า และฟันกรามถาวรซี่แรก ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ควรจัดฟัน เพื่อแก้นิสัยหรือความผิดปกติที่เกิดจากขากรรไกร โดยเครื่องมือชักนำและปรับเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโตของขากรรไกร
– ในวัยรุ่น : เริ่มตั้งแต่อายุ 12 ขวบ เป็นช่วงอายุที่ฟันแท้จะขึ้นครบแทนฟันน้ำนมแล้ว จึงเป็นระยะที่เข้าสู่ช่วงฟันถาวรทุกซี่ ยกเว้น ฟันกรามซี่ในสุด 4 ซี่สุดท้าย (ซี่ที่3) เป็นระยะที่เหมาะสม ในการจัดฟัน เพื่อแก้ไขตำแหน่งฟันผิดปกติ
– ในวัยผู้ใหญ่ : การจัดฟันแก้ไขได้เฉพาะความผิดปกติของตำแหน่งฟัน

ข้อแนะนำในการจัดฟันในเด็ก สำหรับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองที่ให้เด็กจัดฟัน ควรช่วย ดูแลการทำความสะอาดฟันของเด็ก ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เช่น การแปรงฟันให้สะอาด การบ้วนปากด้วยฟลูออไรด์ก่อนนอน การใช้ไหมขัดฟัน กำจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น